Tag Archives: to chuc le bao hy

Lễ báo hỷ là gì? Cách tổ chức và món ăn cho tiệc báo hỷ

Lễ báo hỷ là gì?

Lễ báo hỷ là gì? Cách tổ chức chi tiết và món ăn cho tiệc báo hỷ – Báo hỷ là một thủ tục thông cáo với những người không tham dự trực tiếp hôn lễ biết vào thời gian, địa điểm nào cô dâu, tân lang đã tổ chức hôn lễ. Báo hỷ là một thủ tục để cô […]